کلیدواژه‌ها = فرمالیسم
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل آوایی غزل‌های‌ سنایی (مطالعة موردی؛ بررسی یکصدوهفتاد غزل)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 51-80

محبوبه خراسانی؛ اکبر اخلاقی؛ سمانه بهرامی