کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تعداد مقالات: 6
1. روابط بینامتنی غزلیات صائب تبریزی و سلیم طهرانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 177-195

سید مسعود هاشمی کاسوایی؛ عالیه یوسف فام


2. تحلیلی بر نظریه های بینامتنیت ژنتی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 11-31

اسماعیل آذر


3. روابط بینامتنی رمان «کیخسرو» با داستان «پادشاهی کیخسرو» در شاهنامه

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 61-87

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ مجتبی دماوندی؛ فاطمه زمانی


4. قصیدۀ ایوان مداین خاقانی با رویکرد بینامتنیت بینانشانه‌ای و درون‌نشانه‌ای

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 11-30

حمیدرضا انصاری؛ علی عشقی سردهی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


5. مفهوم بینامتنیت در منابع بلاغت فارسى

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 161-179

رضا قنبرى عبدالملکى


6. بینامتنیت و نقیضه‏ سازى در شعر شفیعى کدکنى (م. سرشک)

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 11-38

مجتبى بشردوست؛ سعیده سجادى