کلیدواژه‌ها = پیشوندهای اشتقاقی‌‌
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به کارکردهای پیشوند "فرو" و "فرود" در شاهنامة فردوسی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 67-110

احمد رحیم خانی سامانی