کلیدواژه‌ها = نور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی استعاره‌ی مفهومی «نور» در قرآن کریم

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 39-59

مرتضی براتی


2. تحلیل سوررئالیستی داستان دقوقی در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 27-56

سبیکه اسفندیار