کلیدواژه‌ها = اریک برن
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رفتار متقابل جنبة کودک در شخصیت‌های داستانی مثنوی، بر اساس نظریات اریک برن

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 43-76

حسین رزی فام؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی


2. نقد روان‌شناختی داستان موسی و شبان مثنوی از دیدگاه نظریة اریک برن

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 11-32

عزیز حجاجی؛ حسین رزی‌فام