کلیدواژه‌ها = راشدمحصل
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسى ترجمه هدایت از متن فارسى میانه زند وهومن‏ یسن

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 145-168

سیمین‏ دخت گودرزى