کلیدواژه‌ها = نقد ادبی
تعداد مقالات: 4
1. طبیعت و زیست بوم در اشعار عباس باقری از منظر نقد بوم‌گرا

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 31-52

نرگس ادیب راد؛ عالیه یوسف فام


2. سیر تحول رویکرد روان‌کاوانه در نقد ادبی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 163-190

حسام ضیائی


3. بررسی اشعار آیینی دورۀ مشروطه

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 11-32

منوچهر اکبری؛ ملیحه خیری


4. نقد جُنگ بیاض

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 71-88