کلیدواژه‌ها = رمان کیخسرو
تعداد مقالات: 1
1. روابط بینامتنی رمان «کیخسرو» با داستان «پادشاهی کیخسرو» در شاهنامه

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 61-87

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ مجتبی دماوندی؛ فاطمه زمانی