کلیدواژه‌ها = لیکاف و جانسون
تعداد مقالات: 1
1. استعارة شناختی نور در اشعار حسین منزوی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 33-67

مریم اسمعلی پور