کلیدواژه‌ها = تغییرات سبکی
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات سبکی در ادبیات سیاسی روسیه

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 107-126

عباسقلی عسکریان