کلیدواژه‌ها = محور زبانی
تعداد مقالات: 1
1. بختیارنامه و نقد سبک‎شناسانة آن

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 11-37

خدیجه تندکی؛ علی تسنیمی