کلیدواژه‌ها = گیلگمش
تعداد مقالات: 1
1. بازآفرینی اسطورة گیلگمش در شعر عبدالوهاب بیاتی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 71-85

علی نجفی ایوکی؛ فاطمه حاجی قربانی