کلیدواژه‌ها = سرنخ‌های کودک
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار متقابل جنبة کودک در شخصیت‌های داستانی مثنوی، بر اساس نظریات اریک برن

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 43-76

حسین رزی فام؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی