کلیدواژه‌ها = شمس‌لنگرودی
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد توازن آوایی و واژگانی در برجسته‌سازی اشعار "شمس لنگرودی"

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 157-182

مرجان مخبریانی؛ مظاهر نیکخواه