کلیدواژه‌ها = محمدرضا حکیمی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش محتوایی و ساختاری دو قصیدۀ "عینیۀ" ابن‌سینا و "عینیۀ" محمدرضا حکیمی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 115-142

صابره سیاوشی؛ شهلا قربانی