کلیدواژه‌ها = استعارة جهتی
تعداد مقالات: 1
1. استعاره‌ مفهومی در دو رمان مرتبط با دفاع مقدس

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 95-116

مطهره قبادی؛ فاطمه خان محمدی