کلیدواژه‌ها = اشعار شاملو
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ترجمه شعر غرب در شعر معاصر فارسی با تکیه و تأکید بر اشعار "ا. بامداد"

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 155-176

رضا ترنیان؛ کامران کسایی؛ حسین قدمی