الگوها و عناصر ساختارى و نشانه‏ اى نمایشى در حکایتى از بوستان سعدى

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانش‏آموخته کارشناسى‏ارشد دانشگاه پیام‏نور تهران

چکیده

ادبیات و هنرهاى نمایشى پیوند نزدیک و دیرینه‏اى با یکدیگر دارند. میراث ادبى ما، قابلیت‏هاى بسیارى براى تبدیل شدن به آثار نمایشى دارد؛ لازمه این امر کشف و معرفى نیروهاى هنرى و زیبایى‏شناسانه بالقوه موجود در این میراث ادبى است که امروزه توجه محققان بسیارى را به خود جلب نموده‏است. در حکایت‏هاى سعدى نیز، بسیارى از ظرفیت‏ها و عناصر ساختارى نمایشى چون: تعریف، درآمد، هماهنگى، آشفتگى، تعلیق، گره‏گشایى، کلام پایانى، شخصیت‏پردازى و... وجود دارد. در این مقاله ساختار و عناصر ساختارى نمایشى را در حکایتى از باب سوم بوستان، به نام "در صبر و ثبات روندگان" بازجسته‏ایم و علاوه بر آن این حکایت جذاب را از حیث علم نشانه‏شناسى نمایشى نیز تجزیه و تحلیل نموده‏ایم. تا جنبه‏هایى مؤثر از زیباشناختى و هنرى آثار سعدى -که کمتر بدان پرداخته شده است- را به نمایش گذاریم.

کلیدواژه‌ها