نقد ترجمه "روضه‏ الورد"

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان

2 دانش‏ آموخته دانشگاه کاشان.

چکیده

گلستان سعدى" از جمله آثار ادب فارسى است که تاکنون به زبان‏هاى مختلفى چون فرانسوى، آلمانى، انگلیسى و عربى برگردانده شده است از جمله ترجمه‏هاى عربى این کتاب، "روضه‏الورد" اثر "محمد الفراتى" است. فراتى با وجود آشنایى با زبان فارسى، گاه در فهم و ترجمه ضرب‏المثل‏ها، کنایه‏ها و واژگان به خطا رفته و در نتیجه، در انتقال پیام زبان مبدأ به مخاطبان ناموفق بوده است. ما در این مقاله برآنیم تا به بررسى پاره‏اى از این خطاها پرداخته و ترجمه‏اى پیشنهادى را ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها