تنوع مضمون و محتوا در قصاید سنایى

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلى سیناى همدان

2 مربى دانشگاه آزاد اسلامى واحد اسلام‏شهر

چکیده

قصاید سنایى از نظر ارزش ادبى نه تنها با دیگر آثار برجسته او هم‏چون حدیقه‏الحقیقه قابل مقایسه است که با آثار پرآوازه زبان و ادب فارسى پهلو مى‏زند. تنوع مضمون و محتوا در قصاید سنایى، پیوند اندام‏وارى با معمّاى چندگانگى شخصیت شاعر و افسانه‏هاى مربوط به او دارد. موضوعاتى که سنایى در قصاید خود درج کرده است، هم متنوع است و هم به ظاهر یک‏دست نیست. به همین خاطر ممکن است به ذهن مخاطب چنین خطور کند که مگر مى‏شود زهد و عرفان و سیاست و اجتماعیات و گاهى هجو و هزل را شاعرى چنان، یک‏کاسه کند؟ از این رو و هم از منظر اهمیت مضامین و موضوعات مندرج در قصاید، تحقیقى مستقل در این زمینه لازم بوده است. در این مقاله، ضمن توجه به درون‏مایه‏هاى قصاید سنایى و تقسیم‏بندى موضوعى قصاید او، به این پرسش نیز پاسخ خواهیم داد که سبب این گوناگونى چه بوده است.

کلیدواژه‌ها