زوال پدرسالارى در داستان‏ هاى بزرگ علوى

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهرکرد.

2 دانش‏ آموخته دانشگاه شهرکرد

چکیده

بزرگ علوى یکى از داستان‏نویسان برجسته معاصر است که در دو حوزه داستان کوتاه و رمان آثار ارزشمندى نوشته و در این داستان‏ها مهم‏ترین مضامین اجتماعى عصر خود را منعکس ساخته است "پدرسالارى" و زوال تدریجى آن در جامعه ایرانى از جمله مضامینى است که در آثار بزرگ علوى سیر آن به نمایش گذاشته شده است. در داستان‏هاى اولیه علوى پدرسالارى بسیار پررنگ و چشمگیر مطرح شده است ولى در داستان‏هاى متأخر او با توجه به تحول جامعه از سنت به تجدّد به‏تدریج شاهد زوال آن هستیم که این مقاله به تحلیل این موضوع مى ‏پردازد.

کلیدواژه‌ها