خوانش تطبیقى روسلان وفادار، تیمبوکتو و سگ ولگرد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 مربّى دانشگاه آزاد اسلامى واحد کلیبر و دانشجوى دکترى دانشگاه فنى کارادنیز ترکیه.

2 دانشجوى دکترى دانشگاه فنى کارادنیز ترکیه

چکیده

در این مقاله، مشابهت‏هاى مضمونى سه متن داستانى "روسلان وفادار" (اثر گئورکى نیکالایوویچ ولادیموف)، "تیمبوکتو" (اثر پُل اُستر) و "سگ ولگرد" (اثر صادق هدایت) تحلیل شده است. روش کار در این جستار، بررسى سه متن ذکرشده در چارچوب ادبیات تطبیقى است. تحقیق حاضر، نخست نشان مى‏دهد در پس‏زمینه هر یک از متون برگزیده، حاکمیتِ اقتدارى هژمونیک در جامعه وجود دارد که به یک صورت سرنوشت شخصیت‏هاى اصلى را رقم مى‏زند به طورى که "سگ ولگرد" با مضمون‏هایى سر و کار دارد که در "روسلان وفادار" و "تیمبوکتو" به آن‏ها نیز پرداخته شده است. در ادامه، مقاله حاضر به بررسى مضامین مشترک این آثار، شامل: تقابل جامعه و سگ، وظیفه‏شناسى و مسئولیت‏پذیرى، تنهایى و یتیمانگى و تجسمِ روح انسانى در هر یک از شخصیت‏ها مى‏پردازد.

کلیدواژه‌ها