پژوهشى در ویژگى‏هاى زبانى و دستورى "چهار عنصر" بیدل دهلوى

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام‏ نور

چکیده

عبدالقادر بیدل دهلوى هرچند در بین پژوهش‏گران و ادب‏دوستان به شاعرى معروف است، ولى نگاهى اجمالى به آثار منثور وى این مهم را ثابت مى‏کند که بیدل در نویسندگى نیز ید طولایى داشته است و کتاب "چهار عنصر" - مفصل‏ترین اثر منثور وى - بهترین گواه این مدعاست. این اثر عرفانى- ادبى که در اصل اتوبیوگرافى بیدل است همانند اشعار وى داراى ویژگى‏هاى سبکى خاص و منحصربه‏فردى است و نظر به این که این اثر ارزش‏مند تا به حال کم‏تر مورد توجه پژوهش‏گران قرار گرفته است، لذا نگارنده در این نوشتار سعى دارد ضمن شناساندن این کتاب ارزش‏مند و بررسى محتواى آن، ویژگى‏هاى سبکى آن را نیز از ابعاد مختلف دستورى و زبانى و بیانى مورد مطالعه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها