نقد کتاب "حسنى نگو یه دسته‏ گل" اثر منوچهر احترامى

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

منوچهر احترامى از مشهورترین شاعران کودک و طنزنویسان معاصر است. وى در سال 1320 شمسى در تهران متولّد شد و در بهمن‏ماه 1387 درگذشت. چهار کتاب داستان، چهل و سه دفتر شعر و مجموعا چهل و هفت اثر از خود به یادگار نهاده است. احترامى با توجه به آثار مختلفى که دارد به عنوان یک نویسنده جدّى در زمینه ادبیات کودکان مطرح است.
مشهورترین اثر احترامى در زمینه ادبیات کودکان "حسنى نگو یه دسته‏گل" نام دارد که در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده اصل این داستان را که در متل‏هاى قدیمى وجود داشته با مسائل روز درآمیخته و به صورت شعر کودکانه در قالب آزاد (نیمایى) درآورده است. محتواى این کتاب که براى گروه‏هاى سنى "الف" و "ب" چاپ شده، شعرِ تعلیمى است و نویسنده در آن براى تأثیرگذارى بیش‏تر روى کودکان، نکات تربیتى را به صورت غیرمستقیم آموزش داده است.

کلیدواژه‌ها