تحلیل ساختارى مثنوى "جام جم" اوحدى مراغه ‏اى

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

مثنوى جام جم اوحدى مراغه‏اى یکى از آثار ممتاز ادب فارسى در بیان مسائل اخلاقى، اجتماعى، عرفانى و حکمى است. اوحدى براى ملموس ساختن مطالب و پیام‏هاى خود در جام جم از حکایات استفاده کرده است. وى هرچند در این کتاب تالى و مقلّد حدیقه سنایى است اما توانسته به‏صورتى یک‏نواخت و منسجم ساختار کتاب را شکل بدهد. در نقد ساختارى این متن به نشانه‏هاى مختلف زبانى نظیر نشانه‏هاى آوایى، نحوى، معنایى و واژگانى پرداخته مى‏شود و در حوزه روایت نیز عناصر شکل‏دهنده روایت هم‏چون طرح، شخصیّت، شخصیّت‏پردازى، راوى، صحنه و لحن مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

کلیدواژه‌ها