بررسى مفاهیم "پرى" در خسرو و شیرین نظامى

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

نظامى در "خسرو و شیرین" بارها واژه "پرى" و ترکیبات آن را در پیوند با شیرین و خدمتکارانش به کار برده است. پرى (حور و جن در تداول مذهبى) در گذشته فرهنگ ایرانى و نیز در دوره اسلامى، در میان معتقدان به آن و اهل ادب مشخصه‏هاى زیادى دارد. در کلام نظامى این مشخصه‏ها که در حوزه فرهنگ عامیانه مى‏گنجد، مستقیم و غیرمستقیم منعکس گردیده؛ از قبیل نمونه بودن پرى در زیبایى، چالاکى، خیال‏انگیزى، پنهان‏کارى، مردم‏گریزى و نیز توصیف زیستگاه آن. در این گفتار به بازتاب این باورها در یکى از معروف‏ترین منظومه‏هاى داستانى زبان فارسى یعنى؛ خسرو و شیرین نظامى خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها