نقد روان‏شناختى داستان "سرباز سربى" بزرگ علوى

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

یکى از رویکردهاى نقد ادبى معاصر، نقد روان‏شناختى است. امروزه مى‏توان شخصیت‏هاى آثار ادبى را مانند انسان‏هاى واقعى روان‏کاوى کرد، این امر به درک بهتر اثر و تعالى ادبیات کمک شایانى مى‏کند. در این مقاله، پس از مقدمه‏اى درباره ارتباط ادبیات و روان‏شناسى، به تحلیل روان‏کاوانه داستان «سرباز سربى» بزرگ علوى پرداخته مى‏شود. «سرباز سربى» یکى از داستان‏هاى کتاب «چمدان» است که با رویکرد فرویدى نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها