بررسى سبکى "لسان‏ الذاکرین" راثى نایینى

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

خطه هنرپرور اصفهان، از دیرباز، مهد عالمان بزرگ و ادیبان نام‏آور بوده است. یکى از این شاعران، ادیبان و عارفان سوخته‏جگر، "راثى نایینى" است. کسى که در مکتب ادبى اصفهان بالیده و در این شهر، یکى از آثار جذاب و روح‏نواز حوزه ادبیات شیعى را خَلق نموده است. اثرى گران‏سنگ موسوم به "لسان‏الذاکرین". کتابى که، زبانِ شیواى همه ذاکران فارسى‏گوى است و در حقیقت، به عنوان لسانِ گویاى تمامِ مادحان فارسى‏سُرا در حقِ فضایل و شرحِ مَصایبِ خاندانِ عصمت و طهارت به شمار مى‏آید. در این مجال، قصد آن است، تا به معرفى اجمالى این ادیب، شاعر و نویسنده توانا و اثر پُر بهایش پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها