طرح غزلی دیگر غزل معاصر از رهگذر سروده‌های بیابانکی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان.

چکیده

در مقاله پیش رو، نویسنده، شماری از ویژگی‌های غزل معاصر را با نمونه‌هایی از دفتر "نه ترنجی، نه اناری"، غزل‌نامه مشهور سعید بیابانکی، شاعر جوان اصفهانی بررسیده و در طی آن نشان داده که امروزی بودن سبک، ایهام، استعاره‌های تو بر تو، ابهام، بازی‌های تحسین‌برانگیز با واژگان، نوآوری در احیا و استفاده از معانیِ جانبی و ایحاییِ واژگان، در ترکیب‌سازی‌های جدید، در تعابیر بی‌سابقه و در تشبیه‌های ابتکاری، برخورداری از ابیات شایستة یادسپاری، امکان برقراری ارتباط با طیف گسترده‌ای از مخاطبان، نزدیکی به زبان نثر، وحدت ارگانیک، توجه به اسطوره‌های فرهنگ خود از شاخص‌های شعرِ آهنگینِ امروز فارسی است.
 

کلیدواژه‌ها