جلوه‏ هاى آشنایى‏ زدایى در قصاید خاقانى

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در این جستار تلاش شده است زوایایى از هنر شاعرانه خاقانى براساس رویکرد صورتگرایى باز نموده شود. آنچه در این مقاله بدان رسیدیم بازگوى آن است که شاعر در بیان خود سعى داشته است که معانى جدید خلق کند و اگر هم ناچار به تکرار مضامین و مفاهیم گذشتگان بوده به زیورى دیگر از بیان، کلام خود را آراسته است و آن را در هیأت الفاظ و واژه‏ها و تصویرسازى‏هاى بدیع به صورت دیگر نمایش داده که این جلوه‏گرى رنگارنگ را عمدتا در حوزه انواع هنجارگریزى‏ها مى‏توان دید.

کلیدواژه‌ها