رسالۀ قشیریه و مینی مالیسم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در آثار منظوم و منثور کلاسیک فارسی به ویژه متون عارفانه و صوفیانه نمونه­های بیشماری می­توان یافت که کاملاً منطبق با ویژگی­های سبکی داستان­های مینی‌مال است. در این میان، برخی از حکایت­های ابوالقاسم قشیری در رساله­ی قشیریه برخی از ویژگی­های داستان مینی‌مال را دارند. پژوهش حاضر برآن است تا به شیوه­ی تحلیلی - توصیفی به بررسی ساختار حکایت­های رساله­ی قشیریه و تطبیق آن با اصول داستان­های مینی‌مال بپردازد تا علاوه بر ارائه­ی تصویری روشن از رگه­های مینی‌مال­نویسی در آثار ادبیات کهن نشان دهد که؛ اصول به کار رفته در ساختار حکایت­های صوفیانه و عارفانه­ی این اثر از جنبه­های بسیاری با اصول داستان­های مینی‌مالیستی هماهنگ است و از این جهت نمونه بارزی از کوتاه­گرائی محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها