در خلاف آمد نقد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

چکیده

«بررسی انواع آشنایی‌زدایی در کاریکلماتور» عنوان مقالۀ مشترکی است از خانم وجیهۀ ترکمانی بار‌اندوزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، و ترانۀ جهاندار دانش‌آموختۀ زبان و ادبیات فارسی، که پاییز 1391در شمارۀ اول(پی‌در‌پی 9) فصل‌نامۀ پژوهش های نقد ادبی و سبک‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد چاپ شده است.نویسندگان مقاله با توجه به اهمیتی که پژوهش‌های مربوط به طنز و کاریکلماتور در چند سال اخیر یافته است و ظاهراً بر اساس علاقه و تخصصی که در زمینۀ نقد ادبی داشته‌اند، کوشش کرده‌اند برخی از نمونه‌های آشنایی‌زدایی در کاریکلماتور را نشان دهند. روش تحقیق، استنادات و داوری‌هایی که داشته‌اند، به گونه‌ای است که ضرورت دارد برخی اشکالات و کاستی‌های آن مورد بحث و نقد قرار گیرد. اهم موارد نقد شده عبارتند از: ناهم‌خوانی عنوان با متن مقاله/ بی‌دقتی و خطا در ارجاعات و نقل قول‌ها/ نبودِ روش تحقیق و نداشتنِ تعریفی مشخص از موضوع/ نقل و تکرار بخش‌هایی از مقالۀ یحیی طالبیان/ بحث‌های ناقص و آوردن نمونه‌های نادرست.