تیپ شخصیتی هدایت از منظر تیپ‌شناسی بولن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تاریخ داستان­نویسی معاصر پیوند محکمی با زندگی و آثار هدایت دارد. هدایت یکی از خاصّ­ترین نویسندگان معاصر ایران است که نگاه متفاوت­تری نسبت به زندگی و دنیای اطراف خود دارد. در این مقاله با بررسی زندگی وی و نیم­نگاهی به بوف­کور به بررسی تیپ شخصیتی وی می­پردازیم. جین شینودا بولن با تکیه بر دیدگاهِ یونگ و خداهای یونان باستان ، به مطالعه بر تیپ‌های شخصیتی مردانه و زنانه پرداخته کرده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد، تیپ شخصیتی هادس، دیونوسوس و هفائستوسرب­النوع­های غالب بر شخصیّت هدایت هستند و او با این ترکیب سه­گانه در پی جذب تیپ­ پرسفون­وار زنانۀ روح خود است. 


 

کلیدواژه‌ها