نقد روان‌کاوانۀ شخصیت رودابه در رمان به هادس خوش آمدید بر اساس نظریۀ آلفرد آدلر

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

نقدِ روان­شناختی از جمله نقدهای بین­رشته­ای محسوب می­شود که به­وسیله آن می­توان زوایای پنهانی، پریشان حالی­ها و تعارض­ها را در رفتار شخصیت­ها، در یک اثر ادبی کشف کرد. این نقد راه را برای تحلیل بهتر متن مورد نظر باز می­کند. جستار پیش­رو به بررسی نقد روان­کاوانۀ شخصیت «رودابه» در رمان "به هادس خوش آمدید" نوشتۀ "بلقیس سلیمانی" بر اساس نظریۀ "آدلر" پرداخته است. "آدلر" بنیان­گذار روان­شناسی فردی است. وی اجتماعی را که فرد در آن زندگی می­کند، در شکل­گیری شخصیت مؤثر می­داند و آن را امری جدا از وراثت محسوب می­کند. "رودابه " شخصیت اصلی رمان درگیر عقدۀ حقارت در کودکی است؛ با توجه به نظریۀ "آدلر" و مؤلفه­های آن: عقدۀ حقارت، عقدۀ برتری (جبران عقده حقارت)، غایت­نگری خیالی (هدف­های خیالی)، ارتباط جمعی، سبک زندگی و علاقۀ اجتماعی در این شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها