بازبینی زندگی‌نامه و آثار سنایی براساس نظریه بحران میان-سالی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. نویسنده مسئول.

2 استادیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه سمنان.

چکیده

تغییرات شخصیتی سنایی با برخی از نظریه­های رشد و بحران میان­سالی مطابقت دارد. طبق اطلاعات زندگی­نامه­ای، وی در میانه عمر از بسیاری از فعالیت­ها انصراف حاصل کرده و به گسترش فرصت­های فراغت پرداخته­ است. این امر منجر به بازگشت به درون­بینی و در نتیجه ارزیابی زندگی گذشته و بازنگری در طرح­های آینده وی شده است. سنایی مدتی در بحران انتخاب انزوا یا هم­جوشی با دیگران به سر برده که در نهایت به هم­جوشی رو آورده که پیامد مثبت آن زایندگی در برابر رکود است. به این معنا که احساس تعهد بیش­تری نسبت به جامعه کرده و در صدد هدایت نسل بعدی با ارائه برترین آثار ادبی با محتوای اندرز و حکمت و عرفان برآمده است. این تحولات با نظریه­های بحران میان­سالی افرادی چون وایلنت، پک، بوهلر، اریکسون و لوینسون مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها