مشکلات عاطفی و اجتماعی زنان در آثار داستانی راضیه تجار

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ایران

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

ادبیات محملی برای بازتاب نگرش‌ها،‌‌‌‌ گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌هایی است که بنابر ضرورت روزگار و تحولات گسترده اجتماعی-سیاسی به وجود آمده است. آثار ادبی یکی از مهم‌ترین ابزارهای درک مسائل و مشکلات زنان در جامعه است به‌خصوص مطالعه آثار نویسندگان زن می‌تواند به روشن شدن زوایای متعددی درزمینه اجتماعی و عاطفی زنان بینجامد. بیشتر شخصیت‌های اصلی داستان‌های نویسندگان زن، زنان هستند. در این داستان‌ها مسائل عاطفی و اجتماعی زندگی زنان مطرح و از آسیب‌های جبران‌ناپذیری که به زنان وارد می‌شود سخن به میان می‌آید. لذا شناخت این مسائل از پیش‌شرط‌های اساسی در حل‌وفصل مشکلات و دغدغه‌های زنان است. این پژوهش به بررسی مشکلات عاطفی و اجتماعی زنان در آثار داستانی "راضیه تجار" با دیدی فمینیستی پرداخته است. راضیه تجار بیشتر زنانی را به تصویر می‌کشد که در بند و تسلیم، وابسته به مردان، محصور در خانه و ناامید و ناراحت هستند به‌طوری‌که زن در آثار او موجودی تنها، مضطرب و سرگردان است.

کلیدواژه‌ها