پیوستگی تاریخی- فرهنگی ادبیات دفاع مقدس با ادبیات پایداری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی، عضو شورای عالی و مدیر گروه ادبیات دایره المعارف بزرگ اسلامی

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

ادبیات پایداری، پیشینه طولانی در ادب فارسی و حافظه تاریخی ایرانیان دارد. هر زمان کهتجاوز و دفاعی صورت گرفته این ادبیات هم حضور داشته است. ادبیات مزبور از اسلام و واقعه عاشورا الهام گرفت و با تأسی از باورها و آموزه‌های دینی و مذهبی، روحیه شجاعت، ایثار، ایستادگی و صبر و امید را معنا کرد. این ادبیات در دوران جنگ ایران و عراق نیز با تغییر مضمون و محتوا، گونه‌ای با نام ادبیات دفاع مقدس را پدید آورد.این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه پیوند و پیوستگی تاریخی فرهنگی میان ادبیات پایداری و ادبیات دفاع مقدس وجود دارد؟ روش پژوهش تلفیقی از تحقیقات کتابخانه‌ای و کمی و کیفی بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد پیوستگی‌های تاریخی و فرهنگی و دینی و ملی عمیقی بین این دو ادبیات وجود دارد و می‌توان ادبیات دفاع مقدس را تداوم ادبیات پایداری دانست.

کلیدواژه‌ها