دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 11-236 
4. شخصیت ‏پردازى در حکایت‏ هاى مرزبان‏ نامه

صفحه 157-180

بهرام خشنودى چروده؛ میثم ربّانى خانقاه


6. گفت‏ وگو در رمان آواز کشتگان

صفحه 209-236

مرضیه هرمزدى؛ ابراهیم رنجبر