دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 11-225 
3. رئالیسم در اشعار لاهوتى

صفحه 67-94

مرتضى رزاق‏ پور؛ سمیه نوش ‏آبادى


6. ساختار و سبک رمان "سنگ صبور"

صفحه 151-198

مهین‏ دخت فرخ‏ نیا؛ فرزانه بوریازاده