دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 11-214 
4. تحلیل عنوان‌های اشعار احمد شاملو

صفحه 81-104

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی قادیکلایی


7. مناظرة رَز با میش

صفحه 163-176

علی محمدی؛ فهیمه ارتقایی؛ الهام ترکاشوند