دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، تابستان 1398 
6. نقد شعر قاصدک مهدی اخوان‌ثالث بر پایه "نقد نو"

صفحه 117-134

حجت الله ربیعی؛ محبوبه خراسانی؛ مرتضی رشیدی