دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، پاییز 1398 
1. موسیقی کناری در شعر کودک

صفحه 11-30

پیمانه اسماعیلی؛ اصغر رضاپوریان


4. تحلیل سبک شناختی رمان اهل غرق منیرو روانی‌پور

صفحه 71-98

زینب خواجوند سریوی؛ حسین حسن‌پور آلاشتی


6. مشکلات عاطفی و اجتماعی زنان در آثار داستانی راضیه تجار

صفحه 119-140

لیلا عاشقی قلعه؛ ناصر علیزاده خیاط؛ آرش مشفقی


9. بیان نوستالژیک حسین پناهی

صفحه 183-202

عظیم یوسفی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه