دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1398 
3. بی‌نظمی روایی در پی‌رنگ داستان فرشته‌ها بر اساس دیدگاه ژرار ژنت

صفحه 65-90

رویا جدی تازه کند؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


6. مطالعه سبک‌شناختی دیوان فیضی فیاضی

صفحه 141-162

محمدمصطفی رسالت پناهی؛ مژگان محمدی