دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، تابستان 1395 
2. تیپ شخصیتی هدایت از منظر تیپ‌شناسی بولن

صفحه 33-61

مریم اسمعلی پور؛ سید عیسی هاشمی؛ شاهدخت طوماری


5. ابهام ویژگی ذاتی شعر "ری را"

صفحه 107-123

محبوبه خراسانی؛ ریحانه واعظ شهرستانی


7. فرخی یزدی منادی رئالیسم انقلابی در عصر مشروطه

صفحه 151-171

پروانه رمضانی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسین پارسایی؛ مهرعلی یزدان پناه


10. سبک غزل اکسیر اصفهانی

صفحه 231-253

مژگان محمدی؛ محمدمصطفی رسالت پناهی