دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، مرداد 1399، صفحه 1-209 
5. تحلیل رمان «تنگسیر» و «فارس‌‌آغا» از منظر ادبیات اقلیمی

صفحه 105-126

مهدی فرجی لپری؛ امیرحسین همتی؛ کامران قدوسی


7. پیشینة شعر کوتاه فارسی

صفحه 149-176

نفیسه نصیری؛ مرتضی رشیدی؛ علی رضا فولادی


8. روابط بینامتنی غزلیات صائب تبریزی و سلیم طهرانی

صفحه 177-195

سید مسعود هاشمی کاسوایی؛ عالیه یوسف فام