دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1396 
2. نقد فمینیستی رمان "رازی در کوچه‎ها" اثر فریبا وفی

صفحه 37-60

سمیرا تیموری؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ قدرت الله طاهری


6. مؤلفه‎های پایداری در آینة شعر شهید عبدالرحیم محمود

صفحه 135-156

سید فضل الله میرقادری؛ داوود نجاتی؛ عفت مردانی