دوره و شماره: دوره 9، شماره 33 - شماره پیاپی 3، پاییز 1397 
2. تحلیل تقابل‌های دوگانه در مصیبت‌نامۀ عطار با دیدگاه اعتدالی

صفحه 37-64

سبیکه اسفندیار؛ محمود حسن آبادی؛ مریم شعبان زاده


4. لایه‌های مختلف تصویر در شعر نیما

صفحه 89-112

سید فائض درخوش؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


5. تحلیل کهن‌الگویی "سام‌نامه" بر اساس نظریۀ تفرد یونگ

صفحه 131-156

صمد عقابی باسمنج؛ حمیدرضا فرضی؛ رستم امانی آستمال


8. تصویرسازی‌های هنری در شعر دینی احمد وائلی با تکیه بر کنایه و مجاز

صفحه 113-130

کامران سلیمانی؛ محمود آبدانان مهدی زاده؛ تورج زینی وند