راهنمای نویسندگان

 

فصل‌نامۀ پژوهش‌های نقد ادبی و سبک‌شناسی، نتیجۀ مطالعاتی را منتشر می‌کند که ارائه ‌دهندة نظریات جدید نقد ادبی و سبک‌شناسی باشد، یا به سنجش و تحلیل متون ادبی و کشف امتیازات برجستۀ متن توجه کرده باشد. در این فصل‌نامه سعی می‌شود به تحقیقات اصیل و پژوهش‌هایی توجه خاص شود که به مشخصه‌های سبکی یک اثر ادبی پرداخته‌اند و روشی نوین در نقد و شناخت سبک آثار ادبی ارائه کرده باشند. برای این نشریه، ایرانی بودن یا غیر ایرانی بودن نویسنده و متن، تفاوتی ندارد؛ آنچه مهم است این که حاصل پژوهش، به روشی تازه در نقد ادبی و سبک‌شناسی منتج شده باشد یا در بررسی متن ادبی، رهیافتی علمی به ظرافت‌ها و شبکه‌های مختلف ادبی و هنری متن صورت گرفته باشد. در این خصوص اهتمام این فصل‌نامه به مقالاتی است که در آن‌ها تحلیل‌ها از هرگونه جانب‌داری و کینه‌ورزی خالی باشند. بر این اساس پژوهشگران محترم باید از جبهه‌گیری در برابر اثر یا نویسنده خودداری ورزند و صرفاً به خلاقیّت‌های هنری و ادبی توجه کنند و یافته‌های علمی خود را به شکل مستند و مستدل عرضه نمایند. دامنۀ تحقیقاتی که در این نشریه پذیرفته می‌شود از ادبیات قدیم تا ادبیات معاصر است. رویکردها، نظریه‌ها، مکاتب نقد ادبی و شیوه‌های بررسی سبکی متون در صورتی که از سوی پژوهشگران محترم به درستی به کار گرفته شوند و نتایج درخوری را ارائه کنند از علاقه‌مندی‌های این نشریه است.

بخشی از حوزه‌های تخصصی مورد نظر این فصل‌نامه عبارتند از:

1-  تحلیل زبانی آثار ادبی از حوزه‌های آوایی تا حوزۀ کارکردهای نحوی

2-  بررسی و تحقیق آثار ادبی از منظر بلاغت

3-  بررسی و تحقیق در آثار ادبی از نظر ویژگی‌های هنری

4-  تحقیق در متون از منظر فکر، ایدئولوژی و ساحت اندیشه

5-  تحقیق در ساختار متون ادبی از منظر نحوۀ کارکرد مؤلفه‌های سبک‌ساز

6-  نقد آثار ادبی از منظر دیدگاه‌ها و نظریه‌های متداول نقد ادبی

7-  بررسی محتوایی آثار ادبی و تحلیل محتوای آن‌ها

تعداد زیادی از مقالاتی که در یک سال اخیر در زمینۀ ادبیات داستانی به دست ما رسیده شامل موضوعاتی چون بررسی یا کاربرد «عناصر داستان» در یک داستان کوتاه یا بلند، «شخصیت پردازی» در یک داستان کوتاه یا بلند، «گفت و گو» در یک داستان کوتاه یا بلند، زاویۀ دید، کشمکش، بحران، پایان بندی... و در کل، کاربرد یک یا چند مورد از  عناصر داستان در بستری داستانی بوده است. بسیاری از این مقالات صرفاً به گزارشی از موضوع مورد بحث پرداخته اند و بدون تجزیه و تحلیل علمی و آماری و بدون داشتن نتیجه ای روشن فقط به مرور عناصر داستان در بستر تحقیق  پرداخته اند. در این میان برخی تحقیقات هم اختصاص به ریخت‌شناسی یک داستان جدید یا قدیم (منظوم یا منثور) و تحمیل فرمول های ولادیمیر پراپ بر منظومه‌ای، حکایتی، قصه‌ای یا افسانه‌ای داشته است بدون این که آن قصه یا حکایت یا داستان ظرفیت چنین بررسی و تحلیلی را داشته باشد. ضمن احترام به کلیه نویسندگان این گونه مقالات، به اطلاع می‌رساند از این پس این مقالات (که از نظر هیات تحریریه این فصل نامه مرور و گردآوری تلقی می شوند) در فصل‌نامۀ پژوهش‌های نقد ادبی و سبک‌شناسی پذیرفته نمی‌شود. در مقاله های ارسالی باید روش های نوین تحلیل متن در نظر گرفته شود و لحن مقاله، علمی- تحقیقی و اصیل باشد. همچنین انتظار می رود که چنین مقالاتی در بردارندۀ تحلیل های دقیق با نتایجی نو و قابل تأمل باشند. از محققان محترم تقاضا داریم رویکرد تحقیقاتی خود را در پیوند با ارسال مقاله به این فصل نامه، به جنبه‌های دیگر نقد ادبی و سبک‌شناسی متون معطوف کنند.

 

راهنماى تدوین و شرایط پذیرش مقاله

 

فصل ‏نامۀ پژوهش ‏هاى نقد ادبى و سبک ‏شناسى به منظور انتشار آخرین یافته‏ هاى محققان در زمینۀ رویکردهاى مختلف نقد ادبى و تحقیقات سبک ‏شناختى منتشر مى‏شود.

 

شرایط عمومى مقالات:

1. مقالات باید دربردارندۀ آخرین یافته‏ ها و منطبق بر اصول علمى نگارش فارسى باشد. در مقالات ارسالى، لحن علمى، رعایت اصول ساده‏ نویسى و بلاغت فارسى، پرهیز از کلى‏گویى و دورى از بیان بدیهیات، پرهیز از احساس‏زدگى، میل به کشف مجهولات و واقعیت ‏هاى علمى، از شرایط اولیه براى پذیرش است.

2. مقالاتى که در زمینۀ نقد آثار ادبى (ایرانى و غیر ایرانى) نوشته شده باشد مجال چاپ در این نشریه را خواهد یافت بدین ‏منظور از متخصصان نقد ادبى در سایر رشته ‏هاى علوم انسانى نیز دعوت به همکارى مى‏شود.

3. مقالاتى که از پایان‏نامه استخراج شده باشد باید از سوى استاد راهنما به دفتر این نشریه فرستاده شود. در غیر این صورت لازم است موافقت کتبى استاد راهنما به همراه مقاله ارسال گردد.

4. مقالاتى که قبلاً در نشریات و همایش‏ ها ارائه شده باشند در این فصل ‏نامه پذیرفته نمى‏شوند، مگر این که یافته ‏هاى جدیدى به تحقیق قبلى اضافه شده باشد و مقاله با هیأتى جدید ارسال گردد.

5. اطلاعات شخصى نویسنده شامل؛ نشانى پستى، نشانى اینترنتى (سایت)، نشانى پست الکترونیکى و مرتبۀ علمى نویسنده یا نویسندگان در صفحه ای جداگانه ارسال گردد.

6. مقاله نباید هم‏زمان براى نشریه دیگرى فرستاده شده باشد و تا زمان مشخص شدن وضعیت آن در فصل ‏نامۀ پژوهش ‏هاى نقد ادبى و سبک ‏شناسى نویسنده ملزم به رعایت این بند است.

 

شرایط نگارش مقالات:

1. حروفچینى در برنامۀ Word 97, 2000, 2003, 2007, 2010 یا زرنگار و با قلم بدر شمارۀ 14 باشد. رسم‏الخط این فصل ‏نامه، بر اساس "دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسى" است.

2. در صفحۀ اوّل، چکیدۀ فارسى بین یکصد تا یکصد و پنجاه کلمه به همراه کلیدواژه‏ها (سه، تا شش کلیدواژه) آورده شود. چکیدۀ انگلیسى در آخرین صفحۀ مقاله پیوست شده باشد.

3. مقاله باید شامل مقدمه، متن اصلى (شامل مباحث اصلى، استدلال‏ها و ارائۀ نمونه‏ها) و نتیجه‌گیرى باشد.

4. توضیحاتى که ربط مستقیم به متن مقاله ندارند ولى در روشن‏تر شدن موضوع کمک مى‏کنند در بخش پى‏نوشت ‏ها بیاید. بخش پى‏نوشت ‏ها قبل از فهرست منابع تنظیم شود.

5. فهرست منابع بر اساس الگوى عمومى مجلات علمى - پژوهشى و به شکل زیر باشد:

کتاب: نام خانوادگى (نام اَشهَر) نویسنده، نام. (سال چاپ منبع). نام منبع (با قلم سیاه). نوبت چاپ (براى چاپ دوم به بالا) محل نشر: ناشر.

مقاله: نام خانوادگى نویسنده، نام. (سال انتشار مقاله). عنوان مقاله (با قلم سیاه). در [نام نشریه شامل؛ مجموعه مقالات همایش یا مجموعه مقالات فردى، مجله، فصل‏نامه، یادنامه، ارج‏نامه و...] دوره. سال. جلد. شمارۀ صفحات.

منابع اینترنتى: نام خانوادگى نویسنده، نام. تاریخ به‏روزآورى سایت. عنوان مقاله یا بحث (با قلم سیاه). منبع: نشانى سایت اینترنتى.                                                                                                  ...

6. براى دست‏یابى به شیوه ‏نامۀ منطقى فهرست‏نویسى منابع در مواردى که قالب‏هاى پیشنهادى بالا با منبع مورد استفاده منطبق نیست (نظیر کتاب‏هایى از نویسندۀ ناشناس یا بروشورها، مصاحبه‏ها، اخبار رادیویى و تلویزیونى و...) پژوهشگران ارجمند به کتاب "آیین نگارش مقاله علمى - پژوهشى" اثر دکتر محمود فتوحى مراجعه کنند.

7. ارجاعات مقاله به شیوه "درون‏متنى" باشد. گیومۀ نقل قول قبل از پرانتز بسته شده و آن‌گاه درون پرانتز اطلاعات مربوط به منبع مورد نظر بدین‏شکل درج شود:

(نام اَشهَر نویسنده، سال نشر منبع: شمارۀ صفحه). مثلاً؛ (شفیعى‏کدکنى، 1366: 43).

8. اصطلاحات لاتین بلافاصله درون پرانتز حروفچینى شود.

9. عبارات و جملات عربى (آیات قرآن کریم، احادیث اولیاى دینى، اشعار عربى و...) اعراب‏گذارى و مشکول شده باشند.

10. حجم مقاله ترجیحاً از بیست صفحه بیست‏وچهارسطرى (با طول سطر 12 سانتى‏متر) تجاوز نکند.

 

* پژوهشگران محترم مقاله خود را فقط از طریق سامانه الکترونیکی مجله به نشانی زیر بفرستند:

   Lit.iaushk.ac.ir

تلفن 33361039 (038).