تماس با ما

شماره دفتر فصل نامه

03833361039

 بهترین راه ارتباط با ما که کاملا به‌روز هم هست ارسال ایمیل به نشانی naghdosabk@gmail.com است.

نشانی دفتر فصل‌نامه برای مکاتبه: شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی، طبقه دوم، دفتر فصل‌نامه پژوهش‌های نقد ادبی و سبک‌شناسی

راه سوم هم پر کردن فرم زیر و ارسال پیام به دفتر فصل نامه است. این راه را توصیه نمی کنیم زیرا اشکالات فنی در سِروِر گاه باعث قطعی ارتباط می شود. بهترین راه همان ارسال ایمیل به نشانی بالاست.


CAPTCHA Image