کلیدواژه‌ها = غزل
تعداد مقالات: 5
1. سبک غزل اکسیر اصفهانی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 231-253

مژگان محمدی؛ محمدمصطفی رسالت پناهی


2. تحلیل آوایی غزل‌های‌ سنایی (مطالعة موردی؛ بررسی یکصدوهفتاد غزل)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 51-80

محبوبه خراسانی؛ اکبر اخلاقی؛ سمانه بهرامی


3. تسکین در غزل‏ هاى سنایى و خاقانى

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 11-30

حسین اتحادى


4. بررسى تخلّص در غزل ابتهاج

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 47-61